Philosophical bias in medicine

In this seminar, we invited some new and old CauseHealth clinicians from around Norway to discuss philosophical biases in medicine that affect the clinic.

22. august 2019, NMBU, Ås

 

Program

10:00 Kaffe, te, hei og hallo etter hvert som folk kommer seg til campus

10:30 Introduksjon om det ontologiske grunnlaget for CauseHealth og filosofisk bias i medisin og vitenskapelig metode, Elena og Rani

11:30 Diskusjon: relevans for egen praksis og/eller forskning

12:00 Lunsjpause

12:30 Den filosofiske spenningen mellom evidensbasert og personsentrert praksis: folkehelse og kliniske retningslinjer versus klinisk arbeid

13:00 Dele erfaringer fra egen praksis og/eller forskning, gamle CauseHealth-folk: Rolf, Tobias og Kai Brynjar

14:00 Dele erfaringer fra egen praksis og/eller forskning, nye CauseHealth-folk: Line, Marianne, Are, Erlend, Kari og Kristiane

15:00 Diskusjon: hvordan vitenskapsteori og ontologi kan brukes i veien videre for en genuint personsentrert praksis

16:00 Slutt

 

Inviterte deltagere:

Are Dragland, Finnmarkssykehuset https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/habilitering-og-rehabilitering-kirkenes/ambulant-rehabilitering-kirkenes

Erlend Rinke Maagerø-Bangstad, Universitetet SørØst https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/erlend-rinke-maagero-bangstad-article206153-6688.html

Kristiane Berglyd, OKklinikken https://www.okklinikken.no/osteopat-kristiane-berglyd

Marianne Brattgjerd, Nord Universitet https://www.nord.no/no/_layouts/15/uin.internet/userprofilepage.aspx?pid=nord%5C01704154 (se også CAPS-hjemmesiden)

Kari Stidal Øystese, Bergen Kommune https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ansatte/455058

Rolf Sundet, Universitetet SørØst https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/rolf-sundet-article29305-6688.html (se CAPS-hjemmesiden)

Tobias Gustum Lindstad, Psykolog https://www.researchgate.net/profile/Tobias_Lindstad (se CAPS-hjemmesiden)

Line Haaland-Johansen, Nord Universitet https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=440312 (se også CAPS-hjemmesiden)

Kai Brynjar Hagen, Nordlandssykehuset https://tidsskriftet.no/profil/kai-brynjar-hagen (se CAPS-hjemmesiden)

Arrangert av:

Elena Rocca, NMBU https://www.nmbu.no/ans/elena.rocca

Rani Lill Anjum, NMBU https://www.nmbu.no/emp/rani.anjum

%d bloggers like this: